ABATE Rally är samlingsnamnet för de motorcykelevenemang som sker runt om i Sverige i ABATES regi. Dessa evenemang kan anordnas av både ABATE Sverige liksom av de lokalavdelningar som finns runt om i Sverige. De lokala evenemangen anordnas av respektive lokalavdelning i samråd med ABATE Sverige. Lokala evenemang kan ske tillsammans med lokala klubbar och lokala sponsorer. ABATEs Rallyn är öppna för alla hojåkare. Behållningen av dessa evenemang går till ändamål som i första hand gynnar oss hojåkare.

ABATE Sverige kommer under 2012 att etablera en stiftelse vars ändamål är att medlem som skadats i en motorcykelrelaterad olycka kan söka biståd till anpassning av motorcykel. Denna stiftelse skall stå under tillsyn av Länstyrelsen i Västra Götaland. Styrelsen i stiftelsen väljs av ABATE Sveriges ordinarie årsmöte.