Välkommen till ABATE Sverige

ABATE Sverige är en ideell, landsomfattande och partipolitisk obunden organisation för hojåkare.

ABATE Sverige skall genom information och bistånd värna den svenska hojåkarens rättigheter, arbeta med försäkringsfrågor och hjälpa hojåkare som har svårt att hävda sin rätt mot sitt försäkringbolag, Försäkringskassan m.fl.

Vidare skall ABATE Sverige anordna olika evenemang runt om i Sverige till förmån för hojåkare som blivit invalidiserade på grund av en mc-relaterad olycka.