Säkerhet på motorcykel

Motorcyklar fyller viktiga transportbehov för sina användare. Men den stora nackdelen med motorcyklar är bristen på säkerhet. Som motorcyklist är man oskyddad när en olycka inträffar.

Det viktigaste för att göra motorcykeltrafiken säker är att prioritera åtgärder som förebygger olyckor. De åtgärder som ska prioriteras högst är sådana som bidrar till:

  • – ABS-bromsar på motorcyklar
  • – färre hastighetsöverträdelser.

ABS-bromsar minskar risken att bli dödad eller svårt skadad i en olycka med cirka 50 procent. För enbart korsningsolyckor är effekten ännu större.

Analyser av dödsolyckor med motorcyklister visar att hastigheten i många olyckor har varit över den tillåtna. Endast fyra av tio motorcyklister har bedömts hålla hastighetsgränsen i samband med dödsolyckorna (enligt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor). Hastighetsöverträdelserna kan både vara en orsak till att en olycka inträffar och bidra till att skadorna blir svårare.

Motorcyklars- och vägräckens design kan rädda liv vid MC-olyckor

En motorcykels design kan vara helt avgörade för hur allvarligt en förare skadas vid en olycka. Det visar unika tester där motorcyklar med krockdockor på körts in i vägräcken. Bättre formgivna motorcyklar och vägräcken skulle halvera skadorna och rädda liv hävdar trafikforskarna. 

I 50 kilometer i timmen har ett par motorcykelmodeller på en testbana körts in i olika typer av vägräcken. Krockdockan skadas, men olika mycket beroende på vilken MC den sitter på och hur räcket är utformat.

– Det unika med vår studie är att vi visar för första gången i världen att utformningen av motorcykeln spelar väldigt stor roll för skaderisken och det har hittills varit okänt, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Krockar med vägräcken vanliga

Tio procent av alla MC-olyckor handlar om just förare som åkt in i räcken och varje år omkommer 5 personer på det här sättet.

– Det går att göra mer för säkerheten genom en bättre design av motorcykeln och räcken, fortsätter Matteo Rizzi.

På den MC som hade en boxermotor med cylindrar som sticker ut fick krockdockan betydligt mindre benskador. Det går därmed att skydda föraren bättre hävdar Matteo Rizzi.

– Man ska för det första skydda benen och då skulle man kunna integrera ett par krockkuddar.

Finns det inte idag?

– Det finns bara en MC-modell med krockkudde men då sitter den uppe på tanken och ska främst skydda vid en kollision med en bil.

Finns det inget som kan skydda föraren om man kör in i räcken?

– Nej inte i dag, säger Matteo Rizzi.

Göran Åhgren goran.ahgren@svt.se

Publicerad:16 juni 2015 – 19:33

Uppdaterad:16 juni 2015 – 20:48

Källa: svt.se

Fem punkter är prioriterade i strategin för ökad säkerhet på MC.

Dessa är:
1. Ökad hastighetsefterlevnad
2. Ökad ABS-användning 
3. Säkrare vägar och gator för motorcyklister 
4. Ökat fokus på synbarhet och uppmärksamhet
5. Minska extremt beteende

Holländsk undersökning avseende synlighetsrelaterade krockar med motorcykel ger inget stöd för krav på varselväst

Med anledning av att många motorcyklister dödas och skadas i kollisioner med andra trafikanter varje år så har den holländska regeringen gett det nationella forskningsinstitutet inom trafiksäkerhet (SWOV) i uppdrag att utföra en studie avseende synlighetsrelaterade krockar med motorcykel, ”The roles of motorcyclists and car drivers in conspicuity-related motorcycle crashes”. Studien visar bland annat att:

– De flesta kollisioner sker med en bil, och beror antingen på att bilisten inte har lämnat företräde eller att bilisten har svängt utan att ge fri väg för MC-föraren.

– De bilförare som har både A- och B-behörighet är bättre på att uppmärksamma motorcyklister än de bilförare som saknar A-behörighet.

– De flesta motorcyklister höll sig inom gällande hastighetsbegränsning.

– Den viktigaste faktorn för motorcyklistens synbarhet är kontrasten mot bakgrunden och det finns ingen klädsel som fungerar bättre än annan i alla situationer. Ljusa kläder är bäst dagtid och i tät trafik, mörka kläder är bäst när man kör på landsbygd och på nätterna är det bäst att ha reflekterande klädsel.

Läs hela studien här (öppnas i nytt fönster)

Färre dödsolyckor på MC 2014

Arton personer har omkommit i dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel under årets sju första månader. Varje dödsfall är en tragedi för många människor. Det vackra vädret gjorde att många startat MC-säsongen ovanligt tidig. Efter en kylig period i juni fick vi en värmebölja i hela landet som fortfarande håller i sig. Trots detta är dödstalet lägre än tidigare år. SMC hoppas att 2014 slutar som ett år med få MC-olyckor. Det är vi MC-förare som har största möjligheten att hålla olyckstalen nere.  

Antalet dödsolyckor på MC har sjunkit
SMC följer olycksutvecklingen på motorcykel noga. SMC redovisar endast omkomna på tvåhjulig motorcykel. Hittills i år har 18 personer omkommit på tvåhjulig MC. Det är en minskning med två personer jämfört med motsvarande period 2013. 

Sju av de omkomna på tvåhjulig MC har krockat med ett annat fordon. I fyra av dödsolyckorna har MC-föraren krockat med räcke. En dödsolycka berodde på ett träd som föll över motorcykeln. I sex olyckor har motorcyklisten kört av vägen. 

Jämför man olyckstalen 2014 med motsvarande period tidigare år är antalet lågt. Av de som omkommit hittills i år har 15 av 18 haft giltigt körkort för motorcykel. Det är en ovanligt hög andel.

SMC hoppas att den information och kunskap som sprids via oss bidrar till att MC-förare inte lånar ut sina motorcyklar och låser dem mer noggrannt. Det bidrar till att färre körkortslösa kan köra motorcykel. 

År   Döda t o m 31 juli
2014   18
2013   20
2012   27
2011   31
2010   21
2009   31
Snitt   24,66

Ny undersökning visar: Var tredje MC-förare har en för gammal och farlig hjälm

Gamla MC-hjälmar är en säkerhetsrisk. En MC-förare ska byta ut sin hjälm senast efter 5 år för att ha en fullgod säkerhet. Men en ny undersökning som Duells gjort bland svenska MC-ägare visar att många väntar för länge med att byta sin hjälm. 29 procent av MC-förarna köpte sin hjälm för över 5 år sedan. 

Fler artiklar…

  1. Ökad säkerhet för motorcykel och moped – Gemensam strategi för åren 2010-2020
  2. Utvärdering av kurser för förare av sportmotorcyklar
  3. Säkerhet på motorcykel
  4. Nio av tio MC-olyckor beror på bilen 

Ökad säkerhet för motorcykel och moped – Gemensam strategi för åren 2010-2020

Den stora nackdelen med motorcyklar och mopeder är bristen på säkerhet. När en olycka inträffar är man som motorcykel eller mopedförare oskyddad. En strategi är framtagen i samverkan mellan åtta organisationer och är baserad på modellen för målstyrning av trafiksäkerhet som grundar sig på Nollvisionen. Den riktar sig främst till organisationer och andra aktörer som verkar inom området och som kan och vill bidra. Målet med denna strategi är att visa hur antalet dödade motorcyklister och mopedister kan halveras och antalet allvarligt skadade kan minska med 25 procent till år 2020 och härigenom bidra med sin del till etappmålet 2020.