ABATEs historia

ABATE – Så började det

När Kalifornien införde en obligatorisk hjälmlag i början av 1970-talet tyckte Lou Kimzey, redaktör på tidningen ”Easy Riders” att staten hade gått för långt i sin iver att lagstifta. I oktoberupplagen 1971 gick han därför ut med en vädjan till bikerkollektivet att de skulle gå samman i en nystartad nationell organisation för att tillsammans kunna bekämpa ytterligare restriktioner. Organisationen döptes först till National Custom Cycle Organization, men i februari 1972 ändrades namnet till A Brotherhood Against Totalitarian Enactments (ABATE). 1974 påbörjades arbetet med att sprida organisationen till fler del­stater. Under samma period startades i flera delstater ytterligare en organisation, Modified Motorcycle Organization (MMO).  

Ett årtionde senare hände det väldigt lite i ABATE Kalifornien. 1981 valde dåvarande styrelsen in ”Deacon” Dave Philips som ny företrädare, med uppgift att få fart på organisa­tionen. Enligt Deacon bestod organisationen vid denna tidpunkt av en liten låda med kvitton, ett flertal gamla skulder, samt en lista på ett par dussin medlemmar.  

Deacon valde då att stänga den gamla organisationen och starta upp en ny. Deacon tog ett lån på $ 500 och fick till en fräsch start. Medlemmarna i den nya organisationen röstade för en ny akronym – ABATE skulle nu stå för ”American Brotherhood Aimed Towards Education”. 

Ca 40 år efter ABATEs födelse så finns det liknande organisationer i nästan varenda amerikansk delstat.   

ABATEs bety­delse varierar idag mellan den ursprungliga och senare uppkomna alternativ såsom t.ex.”American Bikers Against Totalitarian Enactments”, ”A Brotherhood Aimed Towards Education”, ”American Bikers for Awareness, Training & Education”, ”American Bikers Aimed Towards Education”, och ”American Bikers Advocating Training & Education”. Oavsett namnet, så delar alla ABATE organisationer runt om i världen samma gemen­samma intressen och mål.  

De flesta ABATE-organisationer har hemsidor, där man kan läsa om vilka de sam­arbetar med, såsom t.ex. försäkringsbolag, advokater, och vilken utbildning som tillhanda­hålls. De flesta ABATE-organisationer är också involverade i välgörenhetsprojekt av olika slag. 

ABATE Sverige

ABATE kom till Sverige först 1999.

ABATE Sveriges medlemmar kommer från landets alla hörn, från alla samhällsklasser och åker på alla typer av motorcyklar. ABATE Sverige är en politiskt aktiv partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att säkerställa motorcyklisters rättigheter.

Vem som helst som är intresserad av att bevara allas vår rätt att köra motorcykel är välkommen som medlem i ABATE Sverige.