Utvärdering av kurser för förare av sportmotorcyklar – kursdeltagarnas behållning och effekten på försäkringsrapporterade skador

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har med bidrag från NTF och Skyltfonden, utvärderat de kurser som Sveriges Motorcyklister, SMC, erbjuder förare av sportmotorcyklar. Denna grupp utmärker sig i olycksstatistiken. Omkring hälften av de dödade motorcyklisterna har suttit på en sportmotorcykel, men endast en tiondel av motorcykelbeståndet utgörs av denna typ.

Sammanfattningsvis hade de intervjuade mc-förarna övervägande positiva omdömen om kurserna medan det är mer osäkert om kurserna ger positiva effekter på olycksinblandningen. Det senare resultatet överensstämmer med tidigare studier som visat att frivilliga utbildningar inte gav någon eller rent av negativ effekt på olycksinblandning.

Läs mer här (öppnas i nytt fönster)