ABATE Sveriges verksamhet

ABATE Sverige är inte en motorcykelklubb eller en grupp Harley-Davidson-åkare. Vem som helst som är intresserad av att bevara allas vår rätt att köra motorcykel är välkommen som medlem i ABATE Sverige.

ABATE Sveriges medlemmar kommer från Sveriges alla hörn, från alla samhällsklasser och åker på alla typer av motorcyklar. ABATE Sverige är en politiskt aktiv partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att säkerställa hojåkarens rättigheter.

Politik

Vårt fokus är att lagstiftningen avseende motorcyklar inte inskränker vårt stora intresse, att åka hoj.

ABATE Sveriges skall tillse att våra lagstiftare är informerade om vårt kollektiva intresse av en meningsfull fritid på motorcykel. Vi skall motverka lagstiftning som begränsar vår valfrihet då det är lättare att stoppa ett lagförslag än att få en lag upphävd.

ABATE Sverige skall påverka kommuner och landsting, samt verka för att riksdagen stiftar lagar som gynnar oss hojåkare.

För att uppnå detta har vi knutit hojintresserade jurister och advokater till oss. De kommer även att bistå i försäkringsärenden m.m.

Säkerhet och utbildning

ABATE Sverige skall utbilda motorcyklister och lagstiftare i frågor som rör hojåkning för att på ett positivt sätt påverka lagstiftaren att stifta lagar som gynnar motorcyklister inom främst dessa områden:
• Försäkringar
• Registrering av motorcyklar, registreringsskyltar
• Ombyggda eller hemmabyggda motorcyklar
• Förbud
• Säkerhet på våra vägar
• Avgasbestämmelser
• Buller

Arbeta för bättre vägförhållanden för ökad säkerhet för oss hojåkare. 
• Att vajerräcken tas bort. 
• Att informera Transportstyrelsen om farliga vägar m.m.

Arbeta för att minska antalet olyckor genom utbildning.
• Stötta och genomföra projekt som syftar till att medvetandegöra alla medtrafikanter om att vi hojåkare finns i trafiken.
• Genomföra förarutbildningar för hojåkare, avrostningar på våren etc.
• Att arbeta för lägre försäkringspremier via färre olyckor.

Arbeta för attt skapa en positivare bild av oss hojåkare.
• Att aktivt medverka i aktiviteter som skapar bättre relationer med våra kommuner och övriga medborgare.
• Att aktivt delta i evenemang anordnade av eller för välgörenhetsorganisationer.

Uppmuntra politiskt engagemang av Sveriges motorcyklister.
• Att informera ABATES medlemmar om hur de olika politiska partierna och deras valda ledamöter röstar i lagstiftningsfrågor som påverkar oss hojåkare.
• Uppmuntra medlemmar att skriva till sina kommun- och landstingspolitiker samt riksdagsmän i alla frågor som påverkar oss hojåkare.
• Delta och arrangera i motorcykelevent och distribuera information om gällande lagstiftning avseende motorcykelåkning m.m. Rapportera om folkvalda ledamöter inom alla folkvalda församlingar och hur dessa röstat i frågor som påverkar oss hojåkare.

ABATE Sverige skall vara länken mellan hojåkarna och stat, kommun och landsting, statliga verk, försäkringsbolag och andra organisationer vars verksamhet påverkar oss hojåkare.

ABATE Sverige skall rapportera och motverka fördomsfull nyhetsrapportering i media om hojåkare.

Välkommen till oss!