Allt fler motorcyklar ägs av en juridisk person och motorcykeln används därmed i arbetet. Många kör även motorcykeln privat och frågar därför SMC om beräkning av förmånsvärde. 

Allt fler företag har insett värdet av att köra motorcykel istället för bil vid tjänsteresor. Orsaken är enkel: man spar både tid och pengar. Dock saknas de schabloner som finns för tjänstebilar varför frågor om förmånsvärde ställs.

Många motorcyklar ägs av företag
Den 31 december 2013 fanns 284 969 motorcyklar i trafik i Sverige. Av dessa hade 52 367 juridiska ägare, vilket motsvarar drygt 18 %. 

Några rättsfall som varit vägledande
Motorcykelförmån ska beskattas till marknadspriset. Värdet ska motsvara det pris den anställde själv fått betala om han köpt motorcykeln. I marknadspriset får arbetsgivarens faktiska utgifter för motorcykeln räknas in, till exempel skatt, försäkring, värdeminskning och bensin. Detta har fastställts genom en dom i Kammarrätten i Göteborg 2000.

Företagets kostnader för värdeminskning och drift bör delas mellan det som rör tjänsteresor och privatresor. Detta görs genom en körjournal.

Även om en motorcykel varit avställd under i princip hela året ska förmånsvärde beräknas utifrån faktiskt dispositionsrätt. Det säger en dom från Kammarrätten 2006-10-31 (mål nr 706-06, 707-06). I det aktuella målet hade motorcykeln endast varit i trafik under juni månad. Även om den varit avställd menade Kammarrätten att företagsledaren kunnat registrera den när han så önskade vilket då inneburit att dispositionsrätten inte var inskränkt.

Helen Pettersson i Stockaryd, riksdagsman för Socialdemokraterna, har lämnat in en motion syftande till att åstadkomma en säkrare trafikmiljö för mc-förare. Detta är givetvis önskvärt och helt i linje med ABATE Sveriges uppfattning. 

Motion 2011/12:T204

Tre socialdemokratiska riksdagsmän har gett in två motioner till riksdagen där man vill införa främre registreringsskylt för motorcyklar. Vidare vill man införa ägaransvar, dvs. ägaren är ansvarig för eventuella hastighetsöverträdelser oavsett om denne kört eller ej.

 

Självklart är detta helt oacceptabelt och rimligen i strid med gällande svensk rätt.

Motion 2011/12:T323

Motion 2011/12:T221